Visie 

Wij willen dit jaar de focus leggen op het oorspronkelijke doel van de vereniging en de betekenis van onze naam eer aan doen. Pontifex staat namelijk voor bruggenbouwer en de studievereniging is met het doel opgericht om bruggen te bouwen tussen de docentenopleidingen aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Wij willen de bruggen tussen deze opleidingen verder gaan versterken aangezien wij samen de onderwijseenheid Mens & Maatschappij vormen. Als toekomstige docenten vinden wij het van belang dat alle studenten, alumni en docenten blijven leren. Educatie staat voor ons dus hoog in het vaandel. Wij als studievereniging zijn namelijk samen met de docenten op deze opleidingen een middel dat leden kunnen gebruiken om, op zowel sociaal als educatief vlak, tot zelfontplooiing te komen.

 

Missie

De studievereniging is opgericht met als doel het versterken en bevorderen van de saamhorigheid tussen de studenten, alumni en docenten van de lerarenopleidingen aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Met de studievereniging hopen we een overbrugging te maken tussen deze groepen, de contacten te verbreden en de relatieafstand te verminderen.  

Om deze overbrugging te bewerkstelligen willen wij als studievereniging toegankelijk zijn voor iedereen van de onderwijseenheid Mens & Maatschappij. Zichtbaarheid en toegankelijkheid uitstralen is voor het Vijfde Bestuur der S.V. Pontifex heel belangrijk. Het bestuur is het gezicht van de studievereniging, het is onze taak om het imago van de studievereniging goed te houden. We willen een balans creëren tussen het sociale en het educatieve aspect van de studievereniging en op deze manier meer mensen aanspreken. Op deze manier kunnen we onze studievereniging hopelijk een nieuw leven in blazen met een nieuwe groep enthousiaste leden die aansluiting kan vinden bij de al bestaande leden.